Press "Enter" to skip to content

Twoja Historia w IT

https://www.twojahistoriawit.pl

Java developer to inżynier oprogramowania, który specjalizuje się w tworzeniu aplikacji wykorzystujących język programowania Java. Od programisty Java oczekuje się głębokiego zrozumienia danego języka programowania i jego interfejsów API (interfejs programowania aplikacji), biegłości w programowaniu obiektowym oraz innych aspektach informatyki. Stopień naukowy z informatyki może być dodatkowym autem przy ubieganiu się o pracę na to stanowisko, ale nie zawsze koniecznym.

Nazwa firmy: Twoja Historia w IT

Adres: , ,

Telefon:

Strona internetowa:


Opublikowano: 12.12.2022