Press "Enter" to skip to content

Komornik Daria Paulina Wysocka

Daria Paulina Wysocka

Dysponując sądowym tytułem wykonawczym w sprawach dotyczących roszczeń finansowych i niefinansowych, można już zwrócić się do wybranego komornika sądowego. Mieszkańcy Białegostoku mogą skorzystać z usług sprawdzonej kancelarii komorniczej, która mieści się przy ulicy Spółdzielczej 8 lok. 314. Jej właścicielką jest komornik sądowy Daria Paulina Wysocka, która zajmie się egzekucją należności finansowych lub niefinansowych, ściąganiem zaległych alimentów albo egzekucją nieruchomości oraz wszelkimi innymi działaniami komorniczymi.

Nazwa firmy: Komornik Sądowy Daria Paulina Wysocka

Adres: ul. Spółdzielcza 8 lok 314 (II piętro), 15-441 Białystok, podlaskie

Telefon: +48 85 831 16 94

Strona internetowa:


Mapa dojazdu:

Opublikowano: 09.12.2019