Press "Enter" to skip to content

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

http://obwodnica-starogardgd.pl/

Organizacja pracy w dużym przedsiębiorstwie wiąże się z zatrudnianiem osób odpowiedzialnych za poszczególne sektory działalności firmy. Takim pracownikiem może być osoba odpowiedzialna za BHP. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to zestaw zasad, które muszą być przestrzegane na wielu płaszczyznach. Chodzi tu o wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka, zapewnienie odpowiedniej odzieży roboczej oraz przestrzeganie terminów i zakresu obowiązkowych szkoleń. Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na służbach BHP – dowiesz się z naszego bloga!

Nazwa firmy: Blog BHP

Adres: , ,

Telefon:

Strona internetowa:


Opublikowano: 31.05.2020